थॉमस वॉट्सन

(थॉमस वॅटसन या पानावरून पुनर्निर्देशित)

थॉमस ऑगस्टस वॉट्सन अलेक्झांडर ग्रॅहॅम बेलचा मदतनीस होता.

जन्म - डिसेंबर १३, १८५४