थियोडोसियस पहिला

४थ्या शतकातला रोमन सम्राट

फ्लाव्हियस थियोडोसियस (जानेवारी ११, इ.स. ३४७ - जानेवारी १७, इ.स. ३९५) हा इ.स. ३७९पासून त्याच्या मृत्यूपर्यंत रोमन सम्राट होता.

थियोडोसियस पहिला
रोमन सम्राट
संत अँब्रोज आणि थियोडोसियस पहिल्याची भेट

याचा उल्लेख महान थियोडोसियस (थियोडोसियस द ग्रेट) असाही केला जातो