थायलंडचा ध्वज

थायलंड देशाचा राष्ट्रीय प्रतीक

थायलंडचा ध्वज २८ सप्टेंबर १९१७ रोजी स्वीकारला गेला.

थायलंडचा ध्वज
थायलंडचा ध्वज
थायलंडचा ध्वज
नाव त्रायरंगा (तिरंगा)
वापर राष्ट्रीय ध्वज
आकार २:३
स्वीकार २८ सप्टेंबर १९१७

हे सुद्धा पहा संपादन