गो-त्सुचिमिकादो

जपानचा सम्राट
(त्सुचिमिकाडो या पानावरून पुनर्निर्देशित)