तृशुर जिल्हा

भारताव्या केरळ राज्यातील एक जिल्हा.

हा लेख थ्रिसुर जिल्ह्याविषयी आहे. थ्रिसुर शहराच्या माहितीसाठी येथे टिचकी द्या.

थ्रिसुर जिल्हा हा भारताच्या केरळ राज्यातील जिल्हा आहे. याचे प्रशासकीय केंद्र थ्रिसुर येथे आहे.

चतुःसीमा संपादन