तुर्की ग्रांप्री

इस्तंबूल पार्क
सर्किटची लांबी {{{सर्किट_ची_लांबी_कि.मी.}}} कि.मी.
({{{सर्किट_ची_लांबी_मैल}}} मैल)
शर्यत लांबी {{{शर्यत_लांबी_कि.मी.}}} कि.मी.
({{{शर्यत_लांबी_मैल}}} मैल)
{{{पहिली_शर्यत}}}
{{{शेवटची_शर्यत}}}


सर्किटसंपादन करा

इस्तंबूल पार्कसंपादन करा