तिसरा दारियुश हखामनी साम्राज्याचा अखेरचा सम्राट होता.