तिरुमलई नायक्कर महाल

(तिरुमलै नायगन पॅलेस (नायक महाल) या पानावरून पुनर्निर्देशित)

तिरुमलै नायक्कर महाल तथा नायक महाल हा भारताच्या मदुराई शहरातील राजवाडा आहे. हा राजवाडा १६३६मध्ये मदुरैच्या नायक वंशाच्या तिरुमलै नायक याने बांधून घेतला. हा महाल राजपूत-द्रविड शैलीचा असून मीनाक्षी मंदिरापासून २ किमी अंतरावर आहे.

तिरुमलै नायगन पॅलेस

२०१९ च्या सुमारास शाबूत असलेली वास्तू राजाचा मुख्य महाल होता तर मूळ राजवाडा याच्या चौपट विस्ताराचा होता. अठराव्या शतकात याची मोडतोड करण्यात आली होती.