तिक्रीत इराकमधील एक शहर आहे. हे शहर इराकचा एकेकाळचा हुकुमशहा सद्दाम हुसेनचे जन्मगाव आहे.