तासगाव तालुका

(तासगांव तालुका या पानावरून पुनर्निर्देशित)

तासगांव हा भारताच्या महाराष्ट्र राज्यातील सांगली जिल्ह्याचा एक तालुका आहे. तासगांव शहर हे या तालुक्याचे मुख्यालय आहे.

  ?तासगाव तालुका

महाराष्ट्र • भारत
—  तालुका  —
प्रमाणवेळ भाप्रवे (यूटीसी+५:३०)
जिल्हा सांगली
लोकसंख्या ३,३७,४६३

तालुक्यातील गावे

संपादन
 1. आलटे
 2. आंजणी (तासगांव)
 3. आरवडे
 4. बळगवडे
 5. बस्तावडे
 6. बेंदरी
 7. भैरववाडी
 8. बिराणवाडी
 9. बोरगाव (तासगांव)
 10. चिखलगोठण
 11. चिंचणी (तासगांव)
 12. दहिवडी (तासगांव)
 13. ढवळी (तासगांव)
 14. धोंडेवाडी (तासगांव)
 15. धुळगाव
 16. डोंगरसोनी
 17. डोरली (तासगांव)
 18. गौरगाव
 19. गव्हाण (तासगांव)
 20. गोटेवाडी (तासगांव)
 21. हातनोळी (तासगांव)
 22. हातनूर
 23. जारंदी (तासगांव)
 24. जुलेवाडी
 25. कचरेवाडी (तासगांव)
 26. कौलगे
 27. कवठेएकंद
 28. खालसाधामणी
 29. खुजागाव
 30. किंदरवाडी
 31. कुमठे (तासगांव)
 32. लिंब (तासगांव)
 33. लोडे
 34. लोकरेवाडी
 35. मानेराजुरी
 36. मांजर्डे
 37. मातकुणकी
 38. मोराळेपेड
 39. नागावकवठे
 40. नागावनिमाणी
 41. नागेवाडी (तासगांव)
 42. नरसेवाडी
 43. नेहरुनगर (तासगांव)
 44. निमाणी (तासगांव)
 45. निंबळक
 46. पाडळी (तासगांव)
 47. पानमळेवाडी (तासगांव)
 48. पेड
 49. पुनाडी
 50. राजापूर (तासगांव)
 51. सावळाज
 52. सावर्डे (तासगांव)
 53. शिरगाव कवठे
 54. सिद्धेवाडी (तासगांव)
 55. सिरगावविसापूर
 56. तुरची
 57. उपळावी
 58. वज्रचौंडे
 59. वंजारवाडी (तासगांव)
 60. विजयनगर (तासगांव)
 61. विसापूर (तासगांव)
 62. वडगाव (तासगांव)
 63. वाघापूर (तासगांव)
 64. वायफळे
 65. वासुंबे
 66. यमगरवाडी
 67. येळावी
 68. योगेवाडी
सांगली जिल्ह्यातील तालुके
शिराळा तालुका | वाळवा तालुका | तासगाव तालुका | खानापूर (विटा) तालुका | आटपाडी तालुका | कवठे महांकाळ तालुका | मिरज तालुका | पलुस तालुका | जत तालुका | कडेगाव तालुका

प्रमुख नेते

संपादन
 स्व.आर.आर पाटील आबा,खासदार संजय काका पाटील, प्रभाकर पाटील बाबा, राजीव भैय्या मोरे , अजितराव घोरपडे, रोहित आर.आर पाटील, आमदार सुमनताई आर. आर पाटील

संदर्भ

संपादन
 1. https://villageinfo.in/
 2. https://www.census2011.co.in/
 3. http://tourism.gov.in/
 4. https://www.incredibleindia.org/
 5. https://www.india.gov.in/topics/travel-tourism
 6. https://www.mapsofindia.com/
 7. https://www.weather.gov/dvn/climategraphics?n=climategraphics
 8. https://www.weather-atlas.com/en/india-climate