ताराबाई भोसले यांच्या नावावर असलेल्या गोष्टींची यादी

ताराबाई भोसले यांच्या नावावर असलेल्या गोष्टींची यादी

  • अश्वारूढ ताराराणी पुतळा. ताराराणी चौक, कोल्हापूर
  • ताराराणी आघाडी : कोल्हापूर महापलिकेच्या निवडणुकीतील एक पक्ष
  • ताराराणी चोक (जुने नाव - कावळा नाका), कोल्हापूर
  • ताराबाई पार्क (एक उच्चभ्रू लोकांची वस्ती), कोल्हापूर.
  • ताराराणी पुतळा, कोल्हापूर
  • शिवस्फूर्ती प्रतिष्ठानचा खेळाडूंसाठी महाराणी ताराराणी पुरस्कार
  • ताराराणी मार्केट, कोल्हापूर
  • ताराराणी मुख्य बंबखाना, ताराराणी चौक, कोल्हापूर
  • ताराबाई रोड, कोल्हापूर
  • ताराराणी विद्यापीठ, कोल्हापूर