तळे हा नैसर्गिक किंवा मानवनिर्मित पाण्याचा साठा आहे. तळे साधारणपणे सरोवर किंवा तलावापेक्षा लहान असते.

उदयपूरमधील लेक पॅलेस हॉटेलमधील कृत्रिम तळे