मुख्य मेनू उघडा
Wavelength.jpg

अवकाश वा अवकाश-कालात प्रवास करणारा आणि ऊर्जा वाहून नेणारा लयबध्द अडखळा म्हणजे तरंग.


हे सुद्धा बघासंपादन करा