Wavelength.jpg

अवकाश वा अवकाश-कालात प्रवास करणारा आणि ऊर्जा वाहून नेणारा लयबध्द अडखळा म्हणजे तरंग.भौतिकशास्त्र, गणित आणि संबंधित क्षेत्रांमध्ये, एक तरंग म्हणजे एका किंवा अधिक क्षेत्राचा त्रास होतो जसे की स्थिर संतुलन मूल्याबद्दल क्षेत्र वारंवार दोलायनाला महत्त्व देते.जर क्षेत्राच्या वेगवेगळ्या बिंदूंवर दोलन करण्याचे सापेक्ष मोठेपणा कायम राहिले तर तरंग एक स्थायी लहरी असल्याचे म्हटले जाते.जर क्षेत्रात वेगवेगळ्या बिंदूंवर सापेक्ष मोठेपणा बदलला तर त्या लाटला प्रवासी लहर म्हणतात.

भौतिकशास्त्रामध्ये सामान्यत: अभ्यासल्या जाणार्‍या लाटा यांत्रिक आणि विद्युत चुंबकीय असतात.यांत्रिक लाटेत,तणाव आणि ताणलेले क्षेत्र यांत्रिक समतोलपणाबद्दल ओसंडून घेतात.विद्युत चुंबकीय लाटेमध्ये विद्युत आणि चुंबकीय क्षेत्रे हेलकावे खाते.इतर प्रकारच्या लाटांमध्ये गुरुत्वीय तरंगांचा समावेश आहे,हे सुद्धा बघासंपादन करा