ड्युरॅम, नॉर्थ कॅरोलिना

(ड्युरॅम, उत्तर कॅरोलिना या पानावरून पुनर्निर्देशित)

ड्युरॅम अमेरिकेतील उत्तर कॅरोलिना राज्यातील प्रमुख शहर आहे. हे शहर रॅले शहराचे जुळे शहर आहे. १ जुलै, २०१४च्या अंदाजानुसार येथील लोकसंख्या २,५१,८९३ इतकी होती.