येथे गोदावरी नदीवर धरण बांधले गेले आहे.

डौलेश्वरम
अधिकृत नाव डौलेश्वरम
धरणाचा उद्देश सिंचन