डोंगोला तथा डुंकुला हे सुदानमधील शहर आहे.

नाईल नदीच्या काठी असलेल्या या शहराचे जुने नाव अल उर्दी होते.