डेव्ह नर्स (२६ जानेवारी, १८७८:इंग्लंड - ८ जुलै, १९४८:पोर्ट एलिझाबेथ, दक्षिण आफ्रिका) हा दक्षिण आफ्रिकाचा ध्वज दक्षिण आफ्रिकाकडून १९०२ ते १९२४ दरम्यान ४५ कसोटी सामने खेळलेला क्रिकेट खेळाडू होता.