डेव्हिड ब्राऊन, अंतराळवीर. २००३च्या स्पेस शटल कोलंबियातील यात्री.