साचा:डिरॅक समीकरण हे फर्मिऑन्सचे अचूक वर्णन करते. डिरॅक समीकरण खालीलप्रमाणे लिहितात.

डिरॅक समीकरण