ठाकर ही एक आदिवासी जमात आहे. हे व्यक्ती सह्याद्रीतील जंगलांमध्ये राहतात.[ संदर्भ हवा ]