ट्वेल्व रेड हेरिंग्झ

(ट्वेल्व रेड हरिन्ग्ज या पानावरून पुनर्निर्देशित)

ट्वेल्व रेड हेरिंग्झ हे ब्रिटिश साहित्यिक जेफ्री आर्चरने लिहिलेल्या लघुकथांचे पुस्तक आहे.