ट्विकी हे एक विकि सॉफ्टवेर आहे. ते जावा या भाषेत विकसित केले गेले आहे.