ट्राक हे एक विकि सॉफ्टवेअर आहे. ते पायथन या भाषेत विकसित केले गेले आहे.