साचा:ध्वनीचित्र हवे हे मराठी भाषेतील ....वे व्यंजनोच्चार वर्ण चिन्ह आहे.

उच्चारण

संपादन

भारतीय भाषांतील चे उच्चारण मूर्धन्य असून, त्या उच्चारापेक्षा इंग्रजी T'चा उच्चार वेगळा आहे. इंग्रजीत ’ट’ हा दंतमूलीय आहे.