ज्येष्ठ शुद्ध पंचमी

ज्येष्ठ शुद्ध पंचमी ही ज्येष्ठ महिन्याच्या शुद्ध पक्षातील पाचवी तिथी आहे.


१८७१-७२ ची हिंदू दिनदर्शिका