ज्युलियन, रोमन सम्राट

(ज्यूलियन या पानावरून पुनर्निर्देशित)
Ioulianou autokratoros ta sozomena, 1696
ज्युलियन, रोमन सम्राट
रोमन सम्राट