जॉर्जियाचा ध्वज

राष्ट्रीय झेंडा

जॉर्जियाचा ध्वज १४ जानेवारी २००४ या दिवशी स्वीकारला गेला.

जॉर्जियाचा ध्वज
जॉर्जियाचा ध्वज
नाव საქართველოს სახელმწიფო დროშა
वापर राष्ट्रीय ध्वज
आकार २:३
स्वीकार १४ जानेवारी २००४

हे सुद्धा पहासंपादन करा