जेम्स फ्रांक

भौतिकशास्त्रातील नोबेल पारितोषिकविजेता शास्त्रज्ञ.

जेम्स फ्रांक हे शास्त्रज्ञ आहेत.

जेम्स फ्रांक

जेम्स फ्रांक
पूर्ण नावजेम्स फ्रांक
कार्यक्षेत्र भौतिकशास्त्र
पुरस्कार भौतिकशास्त्रातील नोबेल पारितोषिक

संशोधन

संपादन

पुरस्कार

संपादन

बाह्यदुवे

संपादन