जेफ किनी हे एक अमेरिकन इंग्लिश लेखक आहेत. त्यांनी डायरी ऑफ अ विम्पी कीड व त्याचे पुढील भाग लिहिले आहेत.