साहित्यसंपादन करा

२०-२५ आमसुले

१/२ चमचा मीठ,

१ चमचा जिरे,

१ चमचा पिठीसाखर

कृतीसंपादन करा

सर्व साहित्य एकत्र करून चिकट होईपर्यंत वाटावे. नंतर वाटलेल्या मिश्रणाच्या वाटाण्याएवढ्या गोळ्या कराव्या.

१ दिवस उन्हात वाळवाव्या. नंतर १ चमचा पिठीसाखरेत घोळवून घट्ट झाकणाच्या बाटलीत भरून ठेवाव्यात.