जानेवारी ० हा एक काल्पनिक दिवस आहे जो सामान्यतः माहिती संग्रहणाकरिता वापरात येतो.