जाटव ही चमार समुदायाची उपजात आहे, ज्यांना आधुनिक भारतात अनुसूचित जाती म्हणून वर्गीकृत केले गेले आहे. २०११ च्या भारताच्या जनगणनेनुसार उत्तर प्रदेशमधील एकूण अनुसूचित जातीतील ५४.२३% लोकसंख्या जाटव (चमार) समाजाची आहे.