जाजपूर जिल्हा

भारताच्या ओरिसा राज्यातील एक जिल्हा.

जाजपुर जिल्हा हा भारताच्या ओडिशा राज्यातील एक जिल्हा आहे.

याचे प्रशासकीय केंद्र पानीकोइली येथे आहे.

चतुःसीमासंपादन करा

तालुकेसंपादन करा

बाह्य दुवेसंपादन करा