ब्रम्हपुत्र जांबुवंत ह्यांनी राम रावण युद्दावेळी रामास मदत केली. जांबुवंत च्या मुलीचा विवाह भगवान श्रीकृष्णाशी झाला होता.