जनसुराज्य पक्ष

भारतातील एक राजकीय पक्ष
(जन सुराज्य शक्ती या पानावरून पुनर्निर्देशित)

सुराज्य निर्माण सेना हा एक भारतातील राजकीय पक्ष आहे.

सुराज्य निर्माण सेनेचे स्थापना आकाश पवार यांनी केली.