भारतीय जनसंघ

भारतातील एक राजकीय पक्ष
(जनसंघ या पानावरून पुनर्निर्देशित)