चिलीच्या ध्वजामध्ये पांढरा व लाल रंगांचे दोन आडवे पट्टे आहेत. वरील डाव्या कोपऱ्यात एक निळ्या रंगाचा चौरस असून त्याच्या मधोमध पांढर्‍या रंगाचा एक तारा आहे.

चिलीचा ध्वज
चिलीचा ध्वज
नाव La Estrella Solitaria
वापर राष्ट्रीय ध्वज
आकार २:३
स्वीकार ऑक्टोबर १८ १८१७


रंगसंपादन करा

साम्य असलेले ध्वजसंपादन करा

टेक्सासचा ध्वज (1839) 
Flag of the Liberating Expedition of Peru (1820) 
पहिला क्युबाचा ध्वज (1868) 
First flag of the Confederate States of America "Stars and Bars" (1861) 
ब्राझिलच्या अमेझोनास राज्याचा ध्वज (1982) 

टीपासंपादन करा