पानावर जा
पुढील पान →
पुढील पान →
पुढील पान →

मूळ संचिका(६४३ × १,१३७ पिक्सेल, संचिका आकारमान: २.८४ मे.बा., एमआयएमई प्रकार: application/pdf, ५६ पाने)

ही संचिका Wikimedia Commons येथील असून ती इतर प्रकल्पात वापरलेली असू शकते. तिचे तेथील संचिका वर्णन पान खाली दाखवले आहे.

सारांश

Behold! The naked truth   (Wikidata search (Cirrus search) Wikidata query (SPARQL)  Create new Wikidata item based on this file)
लेखक
Americus, pseud. [from old catalog]
शीर्षक
Behold! The naked truth
प्रकाशक
[New York]
वर्णन
Subjects: Social problems
भाषा इंग्रजी
प्रकाशन तारीख इ.स. १८७८
publication_date QS:P577,+1878-00-00T00:00:00Z/9
सद्याचे स्थान
IA Collections: library_of_congress; americana
प्राप्ती क्रमांक
beholdnakedtruth00amer
अधिकार नियंत्रण  OCLC: 1041055885
स्रोत
Internet Archive identifier: beholdnakedtruth00amer
https://archive.org/download/beholdnakedtruth00amer/beholdnakedtruth00amer.pdf

परवाना:

Public domain
This work is in the public domain in the United States because it was published (or registered with the U.S. Copyright Office) before January 1, 1929.

Public domain works must be out of copyright in both the United States and in the source country of the work in order to be hosted on the Commons. If the work is not a U.S. work, the file must have an additional copyright tag indicating the copyright status in the source country.
Note: This tag should not be used for sound recordings.PD-1923Public domain in the United States//commons.wikimedia.org/wiki/File:Behold!_The_naked_truth_(IA_beholdnakedtruth00amer).pdf

Captions

Add a one-line explanation of what this file represents

Items portrayed in this file

depicts इंग्रजी

checksum इंग्रजी

552aa01e22c1ce29946c34cb8a086328974578b7

data size इंग्रजी

२९,७७,५८३ byte

१,१३७ चित्रपेशी

६४३ चित्रपेशी

संचिकेचा इतिहास

संचिकेची त्यावेळची आवृत्ती बघण्यासाठी त्या दिनांक/वेळेवर टिचकी द्या.

दिनांक/वेळछोटे चित्रआकारसदस्यप्रतिक्रीया
सद्य०८:३३, २ जुलै २०२००८:३३, २ जुलै २०२० आवृत्तीसाठी छोटे चित्र६४३ × १,१३७, ५६ पाने (२.८४ मे.बा.)Books from the Library of Congress beholdnakedtruth00amer (User talk:Fæ/CCE volumes#Fork5) (batch 1872-1878 #623)

खालील पाने या संचिकेला जोडली आहेत:

जागतिक संचिका उपयोग

संचिकाचे इतर विकिपीडियावरील वापरः

मेटाडाटा