चित्रपटगृह म्हणजेच फिल्म टॉकिझ किंवा सिनेमाघर किंवा सिनेमाथिएटर.

चित्रपटगृह