चायनीज फिशिंग नेट्स

चायनीज फिशिंग नेट्स हे भारताच्या केरळ राज्यातील कोचीन शहरात असलेले एक पर्यटन क्षेत्र आहे.