Untitledसंपादन करा

श्रेणी

Category (नाम) साठी "श्रेणी", पण Categorize (क्रियापद) व संबंधित शब्दांसाठी "वर्ग" हे चपखल बसते. तसे लक्षात घेऊन केलेले हे भाषांतर वाचून पाहा:

 • Category श्रेणी
 • Categories श्रेणी
 • Category Tree श्रेणीवृक्ष
 • Categorization (श्रेणीत) वर्गीकरण (करणे)
 • Uncategorized अवर्गीकृत
 • Uncategorized categories अवर्गीकृत श्रेणी
 • Uncategorized images अवर्गीकृत प्रतिमा
 • Uncategorized pages अवर्गीकृत पाने
 • Uncategorized articles अवर्गीकृत लेख
 • Unused categories अनुपहत श्रेणी
 • Unused files अनुपहत संचिका
 • Wanted categories आवश्यक श्रेणी

English Wikipedia वर्गीकरण एक अभ्याससंपादन करा

Referenceसंपादन करा

Art and cultureसंपादन करा

Geography and placesसंपादन करा

Health and fitnessसंपादन करा

History and eventsसंपादन करा

Propose -

 • इतिहास
 • प्रदेशानुसार इतिहास
 • युरोपचा इतिहास
 • वेनेझुएलाचा इतिहास
 • भारतीय इतिहास
.......
 • कालखंडानुसार इतिहास
 • प्राचीन इतिहास
 • मध्यकालीन इतिहास
 • अर्वाचीन इतिहास

अभय नातू 22:07, 11 डिसेंबर 2006 (UTC)

Mathematics and abstractionsसंपादन करा

Natural sciences and natureसंपादन करा

People and selfसंपादन करा

Philosophy and thinkingसंपादन करा

Religion and belief systemsसंपादन करा

Social sciences and societyसंपादन करा

Technology and appliedसंपादन करा

याहू डिरेक्टरीचे वर्गीकरण एक अभ्याससंपादन करा

याहू डिरेक्टरी

Arts & Humanitiesसंपादन करा

 • Artists
 • By Region
 • Design Arts
 • Humanities
 • Performing Arts
 • Visual Arts
 • Additional Categories
  • Art History
  • Art Weblogs@
  • Arts Therapy@
  • Awards
  • Booksellers@
  • Censorship
  • Chats and Forums
  • Crafts
  • Criticism and Theory
  • Cultural Policy@
  • Cultures and Groups
  • Education
  • Events
  • Institutes
  • Job and Employment Resources
  • Museums, Galleries, and Centers
  • News and Media
  • Organizations
  • Reference
  • Shopping and Services@
  • Web Directories


Business & Economyसंपादन करा

Computers & Internetसंपादन करा

Educationसंपादन करा

Entertainmentसंपादन करा

Governmentसंपादन करा

Healthसंपादन करा

News & Mediaसंपादन करा

Recreation & Sportsसंपादन करा

Referenceसंपादन करा

Regionalसंपादन करा

Scienceसंपादन करा

Social Scienceसंपादन करा

Society & Cultureसंपादन करा

New Additionsसंपादन करा

The Spark Blogसंपादन करा

,

गुगल डिरेक्टरी वर्गीकरण पद्धती एक अभ्याससंपादन करा

Artsसंपादन करा

Homeसंपादन करा

Regionalसंपादन करा

Businessसंपादन करा

Computersसंपादन करा

Gamesसंपादन करा

Healthसंपादन करा

Worldसंपादन करा

Homeसंपादन करा

Kids and Teensसंपादन करा

Newsसंपादन करा

Recreationसंपादन करा

Referenceसंपादन करा

Regionalसंपादन करा

Scienceसंपादन करा

Shoppingसंपादन करा

Societyसंपादन करा

Sportsसंपादन करा

"वर्ग" आणि "श्रेणी"संपादन करा

"वर्ग" आणि "श्रेणी" यांच्या वापराविषयी काही दिवसांपूर्वी मी सूचना केलेली आहे. कृपया मत नोंदवा आणि काय वापरावे ते ठरवा.

केदार {संवाद, योगदान} 17:57, 11 डिसेंबर 2006 (UTC)

Classification from Open Directoryसंपादन करा

Hi,

Open Directory
Regards,

Harshalhayat 03:56, 12 डिसेंबर 2006 (UTC)

इंग्लिश विकिपीडियाचे मॉडेलसंपादन करा

वर दिलेल्या गूगल, याहू संकेतस्थळांच्या विषयवार्‍या उपयोगी आहेत खर्‍या, परंतु प्राथमिकस्तरीय विभागणीसाठी आपल्याला थोड्या मर्यादित शाखा असाव्यात असे वाटते; कारण द्वितीय स्तरापासून पुढील स्तरांत हळूहळू लेखांचा intersection set वाढत जाणार. त्यामुळे इंग्लिश विकिपीडियावरील प्राथमिक स्तराची विभागणी विचार करण्यासारखी वाटते (en:वर्ग:Fundamental):

 • मूळ वर्ग
  • समाज - मानवी विषयांशी/ मानवी समाजातील ज्ञानशाखांशी संबंधित वर्ग
  • निसर्ग - मानवी समाजाव्यतिरिक्त नैसर्गिक ज्ञानशाखांकरिता वर्ग
  • विचार

ही प्राथमिक स्तरावरील पद्धत मला सुयोग्य वाटते. या तीन वर्गांतून मग इतर उपवर्ग तयार करता येतील.

--संकल्प द्रविड 05:40, 12 डिसेंबर 2006 (UTC)

अनुमोदन
केदार {संवाद, योगदान} 07:05, 12 डिसेंबर 2006 (UTC)
ही विभागणी चुकीची वाटते.इंग्रजी विकित
  * Arts
  * Biography
  * Geography
  * History
  * Mathematics
  * Science
  * Society
  * Technology
  * All portals

अशी विभागणी आहे (पहा:इंग्रजी विकि मुखपृष्ठ) →→महाराष्ट्र एक्सप्रेस(/यो)→→ 07:08, 12 डिसेंबर 2006 (UTC)

English Wikipedia has multiple places to start browsing from. I personally like en:वर्ग:Categories
केदार {संवाद, योगदान} 07:30, 12 डिसेंबर 2006 (UTC)
महाराष्ट्र एक्सप्रेस, तुम्ही बघितलीत ती विभागणी 'Category' namespace ने केली नसून ती विषयांप्रमाणे रचलेली वर्गांची मांडणी आहे. मी वर्गवृक्षाबद्दल(Category tree) बोलत होतो. इंग्लिश विकिपीडियावर en:वर्ग:Categories हा सर्वोच्च वर्ग आहे आणि त्याखालील en:वर्ग:Fundamental हा वर्गवृक्षाचा मूळ वर्ग आहे. येथून सर्व उपवर्ग सुरू होतात. en:वर्ग:Categories या सर्वोच्च वर्गात en:वर्ग:Fundamental ह्या वर्गवृक्षाच्या मूळ वर्गाखेरीज en:वर्ग:Portals, en:वर्ग:Main topic classifications, en:वर्ग:Lists, en:वर्ग:Categories named after people, en:वर्ग:Categories by topic, en:वर्ग:Categories by type, en:वर्ग:Wikipedia administration अशा इतर प्रकारच्या वर्गवार्‍या आहेत. परंतु त्या प्रामुख्याने माहितीचे सादरीकरण (presentation) वेगवेगळ्या पद्धतीने करण्याच्या हेतूने बनवल्या गेल्या असाव्यात असे वाटते.
माझ्या वरील संदेशात en:वर्ग:Fundamental या मूळ वर्गापासून सुरू झालेल्या वर्गवृक्षाचे मॉडेल माझा डोळ्यांसमोर होते.
संकल्प द्रविड 07:53, 12 डिसेंबर 2006 (UTC)

प्रकल्पाचे नाव बदलावेसंपादन करा

सध्या दिलेले नाव फारच क्लिष्ट आहे. "विकिपीडिया:वर्ग सुसूत्रीकरण प्रकल्प" असे ठेवावे.

काही प्रचलित नावांचा अपवाद सोडला (उदा. GNU/Linux) तर "/" देऊ नये. मुख्य नामविश्वात (namespace) उपपाने (subpages) नाहीत त्यामुळे येथे "/" वापरून काही तांत्रिक फायदाही नाही.

आणखी एक सूचना म्हणजे "प्रकल्प अमुक" असे न ठेवता "अमुक प्रकल्प" असे ठेवावे. इंग्रजीत "project foo" असे प्रचलित आहे पण मराठीत "अमुक प्रकल्प", "तमुक योजना" असेच अधिक योग्य वाटते.

(हीच सूचना मी [[Talk:विकिपीडिया:शीर्षकलेखन संकेत]] येथे मांडतो आहे)

केदार {संवाद, योगदान} 07:23, 12 डिसेंबर 2006 (UTC)

मुख्य नामविश्वातील उपपानांबाबत तुम्ही मांडलेल्या मुद्द्यावर मला फारशी माहिती नाही. परंतु तुम्ही सुचवत असलेल्या 'अमुक प्रकल्प' या योजनेबाबत अनुमोदन. फक्त या प्रकल्पाचे नाव "विकिपीडिया:वर्ग सुसूत्रीकरण प्रकल्प" असे न ठेवता "विकिपीडिया:वर्गसुसूत्रीकरण प्रकल्प" असे ठेवावे. कारण 'वर्गांचे सुसूत्रीकरण' अशा अर्थाने 'वर्गसुसूत्रीकरण' असा सामासिक शब्द बनवणे योग्य ठरेल असे वाटते. चु.भू.दे.घे. :-)
संकल्प द्रविड 07:38, 12 डिसेंबर 2006 (UTC)
समास छान वाटत नाही पण नेमके कारण नाही सांगता येत. बहुदा फार मोठा शब्द होतोय म्हणून.
केदार {संवाद, योगदान} 07:55, 12 डिसेंबर 2006 (UTC)
"Broken/id:15454" पानाकडे परत चला.