चर्चा:सोयराबाई भोसले

Add topic
There are no discussions on this page.

POV material, non-encyclopedic, with no structure. Lots of text but little contextual meaning.

Recommend immediate deletion.

अभय नातू ०७:११, ३० मे २००७ (UTC)

सहमत. हे लिखाण सोयराबाईंविषयी नाही.. संभाजीराजांविषयी आहे. हा मजकूर संभाजीराजांवरील लेखात हलवायचा असल्यासही बर्‍याच अडचणी येतील. मुख्य म्हणजे यात वैयक्तिक भाषा आहे, तसेच योग्य संदर्भ न देता विस्कळीतपणे लिहिले आहे.
--संकल्प द्रविड ०७:३६, ३० मे २००७ (UTC)

-- मीपण सहमत. या चर्चापानासकट हा लेख ताबडतोब काढून टाकावा. --J--J १०:२०, ३० मे २००७ (UTC)

"सोयराबाई भोसले" पानाकडे परत चला.