चर्चा:सिंहगड

Active discussions

Untitledसंपादन करा

  • History section for simhagad fort need to have more encyclopedic details.

Mahitgar ०३:२२, ४ फेब्रुवारी २००७ (UTC)

हो, बरोबर आहे. माझ्याकडे अजून थोडी माहिती आहे, ती मी लवकरच प्रकशित करीन. शिवाय, छायाचित्रांसासाठी एकच 'दालन' पुरेसे वाटते. म्हणजे स्क्रोल न करता पानावर जास्त मजकूर दिसेल.
सर्जा १२:१९, ४ फेब्रुवारी २००७ (UTC)

इतिहासाचा भाग लिहिला व प्रकाशित केला. 'विस्तार' साचा काढून टाकला. 'गडावरील ठीकाणे' हा नविन भाग टाकला.
सर्जा १३:३८, ४ फेब्रुवारी २००७ (UTC)
Thanks, Now article is looking very nice.Mahitgar १६:५१, ४ फेब्रुवारी २००७ (UTC)
"सिंहगड" पानाकडे परत चला.