चर्चा:शांताराम नांदगावकर

Add topic
There are no discussions on this page.

कृपया शांताराम नांदगावकर यांचे शालेय शिक्षण दादर ऐवजी *परेल* येथील शिरोडकर शाळेत झाले असा बद्दल करावा. दादरला शिरोडकर शाळा नाही आहे.

धन्यवाद !

केले

अभय नातू (चर्चा) ०८:३१, २० ऑक्टोबर २०१६ (IST)

"शांताराम नांदगावकर" पानाकडे परत चला.