चर्चा:शंख

There are no discussions on this page.

शंखाची निर्मिती कशी होते ? त्याची वाढ कशी होते आणि त्याचे लहान मोठे आकार कसे बनतात?

"शंख" पानाकडे परत चला.