चर्चा:विधान परिषद

There are no discussions on this page.
कलम ३७० रद्द झाल्याने जम्मू काश्मीर मधील विधान परिषद रद्द केलेला आहे त्यामुळे आता देशात ७ ऐवजी ६ राज्यात विधान परिषद अस्तित्वात आहे.
"विधान परिषद" पानाकडे परत चला.