चर्चा:वड

There are no discussions on this page.

'वटवृक्ष'वरील तोच सारखा असलेला मजकुर काढून त्याला 'वड' कडे पुनर्निदेशित केले.


bhatkya १५:१०, १९ ऑगस्ट २००९ (UTC)

"वड" पानाकडे परत चला.