चर्चा:लिनक्स

There are no discussions on this page.

विकिपीडिया मी फार नसेल पाहिला. पण तंत्रज्ञान क्षेत्राशी संबंधित विषयावर मराठीत याइतका चांगला लेख लिहिला गेला असेल असे मला वाटत नाही. सर्व संबंधितांचे अभिनंदन. - मनोज १०:०१, १७ मार्च २०१० (UTC)

"लिनक्स" पानाकडे परत चला.