चर्चा:भारतीय प्रमाणवेळ

Add topic
There are no discussions on this page.

वर्गात उडलेले कंस चिन्ह टाकले तर अलीकडील बदल मध्ये खूणपताका:लेखाचे सर्व वर्ग उडवले असे येत आहे. मला वाटते हे चूक आहे.

"भारतीय प्रमाणवेळ" पानाकडे परत चला.