चर्चा:बैतूल

Add discussion
There are no discussions on this page.

या गावाचे नांव बैतुल असे आहे.बेतुल नव्हे. याचे इंग्रजी नाव Betul असले तरी सर्व बैतुल असाच उच्चार करतात. वि. नरसीकर (चर्चा) १०:४५, १ जानेवारी २०१० (UTC) [१] वि. नरसीकर (चर्चा) १६:२७, १ जानेवारी २०१० (UTC)

सहज प्रश्न : मराठी लोक व माध्यमे याचे लेखन कसे करतात?
--संकल्प द्रविड (चर्चा | योगदान) १६:११, २ जानेवारी २०१० (UTC)


बैतुल असाच.[www.zpbetul.nic.in/] वि. नरसीकर (चर्चा) १६:५७, २ जानेवारी २०१० (UTC)

"बैतूल" पानाकडे परत चला.